Vergoedingen & Tarieven

In 2022 wordt dieetadvisering voor 3 uur per kalenderjaar door uw basisverzekering vergoed. Dit gaat eerst van uw eigen risico af. Bent u aanvullend verzekerd, dan kan het zo zijn dat u recht heeft op extra dieetadvisering wat niet onder uw eigen risico valt. Raadpleeg hiervoor uw zorgverzekeraar.

 

Kids:

Dieetadvisering voor kinderen tot 18 jaar is gratis. Dit wordt voor 3 uur vergoed door de basisverzekering. Hiervoor geldt geen eigen risico. En eventueel nog extra uit de aanvullende verzekering.

 

Directe toegankelijkheid:

De diëtist is direct toegankelijk, wat wil zeggen dat u geen verwijsbrief van de huisarts nodig heeft om een afspraak te maken.

Komt u zonder verwijsbrief dan voer ik een screening uit om te beoordelen of ik geschikt ben om u met uw hulpvraag te behandelen.

 

Ketenzorg:

Voor mensen met diabetes mellitus type 2, CVRM (hart- en vaatziekten) en COPD kan het zijn dat de vergoeding loopt via de ketenzorg. In dat geval hoeft u geen eigen risico te betalen. Ik ben aangesloten bij de zorggroep PoZoB,  ELAN en NEO. Uw huisarts of praktijkondersteuner kan u hier meer over vertellen. 

 

Belasting:

Volgt u een bepaald dieet? Dan heeft u een verklaring van uw diëtist of arts nodig, waardoor sommige dieetkosten voor een deel vergoed worden met de dieetkostenaftrek. Zie de website van de belastingdienst voor meer informatie.

 

Verhinderd?

Wanneer je niet naar een geplande afspraak kunt komen kun je de afspraak tot tenminste 24 uur van tevoren verzetten of afzeggen. Zaterdagen, zondagen en feestdagen niet meegerekend. Wanneer dit niet tijdig gebeurt zullen we de gereserveerde tijd bij je in rekening brengen volgens het overeengekomen tarief. Verzekeringen vergoeden deze kosten niet.

 

Oligoscan

Een oligoscan is een fotospectrische meting van het weefsel waarin we de mineralen/vitaminen/zware metalen in de weefsels kunnen meten. Een meting kost €90,00 euro exclusief uitwerktijd. 

Tarieven Prijs
Intake gesprek 90 minuten + uitwerktijd €150,00 (afhankelijk van de tijd kan dit lager uitvallen)
Vervolgconsult Afhankelijk van de tijd Tussen de €37,50 - €56,25
Telefonisch/ onlineconsult per 15 minuten €18,75
Toeslag huisbezoek €0,19 per km
Oligoscan €90,00 euro (exclusief de uitwerktijd)